Ład i Forma

Ład i forma powstał z pasji do tworzenia i do podziwiania ładnych form. Ładna forma to bardzo dużo, a jednocześnie tak niewiele, by stało się przyjemniej. O tę przyjemność tu chodzi. Tworzymy nowy byt, który pokazuje nas, to co tworzymy, to co lubimy, co nam się podoba i co uważamy za potrzebny ład i formę.

Architektura krajobrazu, którą studiowałyśmy, dała nam poczucie estetyki, pokazała co odpowiada za ład, jak kształtuje się formę, ale przede wszystkim nauczyła patrzeć i dostrzegać.

Uważając wrażliwość estetyczną za nasz największy atut, chcemy promować estetykę, pokazywać jak ona działa, jak wpływa na nas i nasze otoczenie, jak współtworzy nasz świat. Dzielimy się ładnymi formami, wierząc w ich ogromną siłę upiększania i ulepszania życia.

Ład i forma to autorskie ilustracje i grafiki wykonane z serca, zainspirowane emocjami, wrażeniami, życiem.

Ład i Forma

Żaden z produtków nie spełnia kryteriów wyszukiwania