Zwroty i reklamacje


Kiedy otrzymam zwrot kosztów za reklamowany produkt?

W ciągu 3 dni roboczych, w tym czasie dokonujemy zwrotu płatności (w tym kosztów dostawy i zwrotu produktu). Termin ten liczony jest od daty poinformowania kupującego o uznaniu jego reklamacji za uzasadnioną przy użyciu takiego samego sposobu płatności, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

Kto pokrywa koszt kuriera za reklamowany produkt?

W przypadku uznania reklamacji, koszty kuriera obciążają sprzedawcę i są zwracane kupującemu wraz ze zwrotem kosztów zakupu reklamowanego produktu. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany na koszt Kupującego wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

Czy możliwa jest wymiana produktu?

Istnieje możliwość wymiany przedmiotu, ale uzależnione jest to od decyzji sprzedawcy (marki). W przypadku wymiany koszty przesyłki kurierskiej pokrywa Kupujący.

Jak mogę wymienić produkt?

Aby wymienić produkt, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@targirzeczyladnych.pl z informacją o chęci wymiany produktu. Wymiany możesz dokonać tylko w ramach tego samego produktu. Po zatwierdzeniu zgłoszenia i sprawdzeniu dostępności produktów u sprzedawcy prześlemy mailem adres, na który powinny zostać odesłane produkty do wymiany (wysyłasz je bezpośrednio do sprzedawcy). Sposób, w jaki odeślesz produkty zależy od Ciebie, dokonujesz go na swój koszt - może być to kurier lub Poczta Polska. Prosimy o zachowanie numeru nadania paczki do chwili zakończenia..

Reklamacja

Ile mam czasu na reklamację produktu?

Na reklamację masz 2 lata, po upływie tego czasu odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa.

W jaki sposób mogę zareklamować produkt?

Możesz wysłać maila na adres: reklamacja@targirzeczyladnych.pl z informacją o chęci reklamacji produktu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko lub firmę Kupującego, adres zamieszkania/ siedziby do korespondencji, dołączony dowód zakupu produktu (np. Faktura, dowód przelewu), dokładne oznaczenie reklamowanego towaru, wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia, żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu lub usunięcie wady), datę wniesienia i podpis składającego reklamację. Reklamowany produkt należy odesłać do sprzedawcy.

Ile czasu trwa rozpatrywanie reklamacji?

Sprzedawca jest obowiązany do przekazania informacji stanowiących ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 7 dni od daty odebrania towaru, którego reklamacja dotyczy. O decyzji sprzedawcy tj. uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji poinformujemy Cię mailem tak szybko jak to będzie możliwe.

A co jeśli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji na czas?

Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu, przyjmuje się, że uznał reklamację kupującego i jego żądanie.