ZWROTY, REKLAMACJE I WYMIANA

ZWROTY

Czy mogę zwrócić zakupiony produkt?

Tak, masz prawo zwrócić zakupiony towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Nie dotyczy to jednak przedmiotów robionych na zamówienie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy możesz złożyć za pomocą formularza odstąpienia od umowy znajdującego się na końcu regulaminu, drogą elektroniczną na adres: kontakt@targirzeczyladnych.pl . Zakupione towary należy zwrócić w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres Sprzedawcy. Do zwracanego przedmiotu należy dołączyć dowód zakupu produktu paragon/fakturę/dowód przelewu. Sposób, w jaki odeślesz zwracany produkt zależy od Ciebie - może być to kurier lub Poczta Polska. Ty pokrywasz koszty odesłania paczki do Sprzedawcy. Pieniądze za produkty oraz wysyłkę (jeśli zwracasz całą zawartość zamówienia) zostaną przelane na Twój rachunek bankowy. Prosimy o zachowanie numeru nadania paczki do chwili zakończenia procesu zwrotu. Pamiętaj, że zwracane produkty nie mogą nosić śladów używania.

Kiedy dostanę zwrot pieniędzy?

Zwrot płatności za produkt oraz koszt przesyłki następuje w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użyłeś, chyba że wyraźnie zgodziłeś się na inny sposób zwrotu płatności.

W pewnych sytuacjach możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania Produktu z powrotem w nienaruszonym stanie dlatego im wcześniej go wyślesz tym lepiej. Pieniądze za produkty oraz wysyłkę (jeśli zwracasz całą zawartość zamówienia) zostaną przelane na Twój rachunek bankowy. Pamiętaj, że zwracane produkty nie mogą nosić śladów używania.


REKLAMACJE

Ile mam czasu na reklamację produktu?

Na reklamację masz 2 lata, po upływie tego czasu odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne wygasa.

W jaki sposób mogę zareklamować produkt?

Możesz wysłać maila na adres: kontakt@targirzeczyladnych.pl z informacją o chęci reklamacji produktu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko lub firmę Kupującego, adres zamieszkania/ siedziby do korespondencji, dołączony dowód zakupu produktu (np. Faktura, dowód przelewu), dokładne oznaczenie reklamowanego towaru, wskazanie wady opisującej niezgodność towaru z umową i daty jej wystąpienia, żądanie reklamującego (odstąpienie od umowy, obniżenie ceny, wymiana produktu lub usunięcie wady), datę wniesienia i podpis składającego reklamację. Reklamowany produkt należy odesłać do sprzedawcy.

Ile czasu trwa rozpatrywanie reklamacji?

Sprzedawca jest obowiązany do przekazania informacji stanowiących ustosunkowanie się do zgłoszenia reklamacyjnego w terminie 7 dni od daty odebrania towaru, którego reklamacja dotyczy. O decyzji sprzedawcy tj. uwzględnieniu lub odrzuceniu reklamacji poinformujemy Cię mailem tak szybko jak to będzie możliwe.

Co jeśli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji na czas?

Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia reklamowanego produktu, przyjmuje się, że uznał reklamację kupującego i jego żądanie.

Kiedy otrzymam zwrot kosztów za reklamowany produkt?

W ciągu 3 dni roboczych, w tym czasie dokonujemy zwrotu płatności (w tym kosztów dostawy i zwrotu produktu). Termin ten liczony jest od daty poinformowania kupującego o uznaniu jego reklamacji za uzasadnioną przy użyciu takiego samego sposobu płatności, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności.

Kto pokrywa koszt kuriera za reklamowany produkt?

W przypadku uznania reklamacji, koszty kuriera obciążają sprzedawcę i są zwracane kupującemu wraz ze zwrotem kosztów zakupu reklamowanego produktu. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany na koszt Kupującego wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.


WYMIANA

Czy możliwa jest wymiana produktu?

Istnieje możliwość wymiany przedmiotu, ale uzależnione jest to od decyzji sprzedawcy (marki). W przypadku wymiany koszty przesyłki kurierskiej pokrywa Kupujący.

Jak mogę wymienić produkt?

Aby wymienić produkt, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@targirzeczyladnych.pl z informacją o chęci wymiany produktu. Wymiany możesz dokonać tylko w ramach tego samego produktu. Po zatwierdzeniu zgłoszenia i sprawdzeniu dostępności produktów u sprzedawcy prześlemy mailem adres, na który powinny zostać odesłane produkty do wymiany (wysyłasz je bezpośrednio do sprzedawcy). Sposób, w jaki odeślesz produkty zależy od Ciebie, dokonujesz go na swój koszt - może być to kurier lub Poczta Polska. Prosimy o zachowanie numeru nadania paczki do chwili zakończenia procesu wymiany.