SPIEK CERAMICZNY

W SPIEKu powstaje kamionka i porcelana toczona na kole garncarskim. Każde naczynie formowane jest i szkliwione ręcznie, co powoduje, że poszczególne elementy nieznacznie różnią się od siebie.

Naczynia można myć w zmywarce oraz używać w mikrofalówce. Naczynia zdobione złotem zaleca się myć ręcznie. Złoto może reagować z detergentami i ulegać w ten sposób zniszczeniu.

Użyte do pakowania materiały są biodegradowalne lub pochodzą z recyclingu.


SPIEK CERAMICZNY