Wydawnictwo Ładnie

Ładnie wydaje najlepsze i najpiękniejsze książki dla dzieci. Takie, które spełniają najwyższe standardy estetyczne, edukacyjne i… rozrywkowe! Wykorzystujemy sztukę wysoką do pokazania dzieciom prostych, codziennych zagadnień. Dzieła wielkich twórców wybieramy tak, by były dostosowane do możliwości percepcyjnych dziecka, objaśniamy je prostym, rytmicznym tekstem, ubieramy w przejrzyste kolory i formy. Wszystko to, by w przyjazny sposób wspierać rozwój mowy, myślenia abstrakcyjnego oraz potrzebę tworzenia.

Wydawnictwo Ładnie