Zakwas Studio

Zakwas Studio to projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną Zakwas, zapoczątkowany w 2018 roku przez parę projektantów Dominikę Kuczyńską i Mateusza Peringera. Zakwas to pracownia ceramiczna, szwalnia i pracownia projektowa skupiająca się na ponownym wykorzystaniu tworzyw sztucznych. Studio realizuje projekty indywidualne i biznesowe, zlecenia tekstylne i zastawy dla restauracji. Skupia się także na działaniach edukacyjnych w zakresie edukacji ekologicznej a także aktywizacją i reintegracją osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym.
Zakwas Studio