Niosio collages

,,Niosio collages" to efekt kilkuset godzin klejenia, poszukiwań, rozmieszczania i dłubania.

Za każdym elementem kolażu stoi niepowtarzalna historia, która znacznie wykracza poza format A3.

Niosio collages